Equiness testprodukt

Lämna din feedback

Vi vill utveckla det här produkten tillsammans med dig så dina åsikter är ovärderliga för oss. Ge oss gärna din feedback här

1) Om vår produkt var tillgänglig idag hur stor sannolikhet är det att du skulle använda den?

2) Om det inte är troligt att du kommer använda vår nya produkt undrar vi varför?

3) Saknar du något i produkten?

4) Finns det något du vill ha mer/mindre av, i så fall vad?

5) Vilka förändringar skulle förbättra vår produkt mest?

6) Generellt sett hur nöjd är du över användarupplevelsen av produkten?

7) Kopplat till ditt svar på fråga 6 undrar vi vad som gör dig nöjd el missnöjd?

8) Vad tycker du bäst om i produkten?

9) Behöver du en sådan här produkt?

10) Vilka andra konkurrerande produkter använder du idag?

11) Vad tycker du bäst om hos andra eventuella konkurrerande produkter på marknaden om du känner till någon/några?

12) Om produkten var en app, gratis att ladda ned med köp inuti appen skulle du vara beredd att betala för innehållet?

13) Om svaret är JA, hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala i månaden för en prenumerationstjänst med premiuminnehåll, dvs extra åtråvärt innehåll?

14) Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera produkten till andra?

15) Uppnådde produkten dina förväntningar?

16) Finns det något annat du vill tillägga, i så fall vad?